Skip to main content

ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಂಕ

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ, ಸೊಹೈಲಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. (ಸೊಹೈಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.) 


' ಅಭದ್ರತೆ; ಅಸಹಾಯಕತೆ; ದೌರ್ಬಲ್ಯ; ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳದ ಸದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ, ಕಿರುಚಿ ಬಿಡುತ್ತೇನೊ ಅಂತ ಹೆದರಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತುವ ಸ್ಕಾರ್ವ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಸುಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮದ ವಾಸನೆ ಬರತ್ತೆ. '

ಎರಡು ಕ್ಷಣದ ಕಾಮ ತೃಷೆ, ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗತಾನೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತೆಂದೂ ಚೇತರಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ ವಿಕಾರಗೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಸೆಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಶೋಷಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, ಅನ್ನುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಮ್ಮಂತುಹುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಯನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. 

ಬಹುಷಃ ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಥೆ ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಆ 'ಪಾತ್ರ' ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯೊಳಗೆ, ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರಲ್ಲೋ. ? ಏನೋ. ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಕಥೆ ಹೇಳುವವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಾ. ? ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ. 

ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದ ಬಹಳ ದಿನಗಳ ನಂತರವೂ, ಸೊಹೈಲಾ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ
ನೆನೆಯುತ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ. (ಸೊಹೈಲ ಮತ್ತು ಅವಳ ಗೆಳತಿಯನ್ನು ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ
ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿ ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆಸಿರಲಾಗುತ್ತದೆ.)

‘ ಅಭದ್ರತೆ; ಅಸಹಾಯಕತೆ; ದೌರ್ಬಲ್ಯ; ಭಯ ಮತ್ತು ಕೋಪ, ಇವುಗಳ ಜೊತೆ ನಾನು ಯಾವಾಗ್ಲೂ
ಹೋರಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೇನೆ. ಕೆಲವು ಸಾರಿ ಒಬ್ಬಳೇ ನಡ್ಕೊಂಡ್ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಿಂದೆ ಇಂದ ಬಂದ
ಯಾವುದೋ ಹೆಜ್ಜೆ ಸಪ್ಪಳದ ಸದ್ದು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಭಯ ಮೂಡಿಸತ್ತೆ. ಅದೆಲ್ಲಿ, ಕಿರುಚಿ
ಬಿಡುತ್ತೇನೊ ಅಂತ ಹೆದರಿ ನನ್ನ ತುಟಿಗಳನ್ನ ಬಿಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೇನೆ. ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತುವ
ಸ್ಕಾರ್ವ್ಸ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೂ ಹಿಂಜರಿಯುತ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದ್ಯಾರೋ ನನ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ
ಹಿಸುಕುತ್ತಿರುವಂತೆ ಭಾಸವಾಗತ್ತೆ. ಸೌಹಾರ್ದ ಸ್ಪರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಮದ ವಾಸನೆ ಬರತ್ತೆ. ’

ಎರಡು ಕ್ಷಣದ ಕಾಮ ತೃಷೆ, ಒಬ್ಬರ ಜೀವನವನ್ನೇ ಹೇಗೆ ಪ್ರಭಾವಿಸಬಲ್ಲದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗತಾನೆ
ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಪರಿಚಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಮನಸ್ಸು, ಮತ್ತೆಂದೂ
ಚೇತರಿಸಿಕ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗದಂತೆ ವಿಕಾರಗೊಂಡುಬಿಡುತ್ತದೆ. ರೇಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬಳ
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುವ ಸೆಕ್ಸು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಸಿಕ್ಕ ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ
ಶೋಷಿಸಿಬಿಡಬೇಕು, ಅನ್ನುವ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಥಿತಿ. ಅದು ನಮ್ಮಂತುಹುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯ
ಜೀವಿಯನ್ನ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹೊಸಕಿ ಹಾಕುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಬಹುಷಃ ಹಳೇ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಬಹುದು. ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಿನ
ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಸಿನಿಮಾದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿಯೇ ಒಂದು ಗತಿ ಕಾಣಿಸಿ ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಥೆ
ಹೇಳುವವನಿಗೆ ಆ ‘ಪಾತ್ರ’ ತುಂಬಾ ಅಸಹ್ಯ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಥೆಯೊಳಗೆ,
ದ್ವೇಷ ತೀರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೆಸರಲ್ಲೋ. ? ಏನೋ. ? ಒಟ್ಟಾರೆ ಆ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗೋದು
ಸಾವಿನ ಜೊತೆಗೆ. ಇದು ಕಥೆ ಹೇಳುವವನ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಅಲ್ಲಾ. ? ಕುಳಿತು ನೋಡುವ ಪ್ರೇಕ್ಷಕನ
ವಿಚಾರಧಾರೆಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ.

ರೇಪ್ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹ್ಯಾಪಿ ಎಂಡಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಈ ಮನಸ್ಸುಗಳು
ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ವಲ್ಲಾ..? ಅವಳು ಕಳಂಕಿತಳು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವಳ ಜೀವನ ಮುಗಿದಂತೆಯೇ. ಈ ವಿಕೃತಿಯ
ಬಗ್ಗೆ ಸೋಹೈಲಾ ಈ ರೀತಿ ಬರೆಯುತ್ತಾಳೆ.

‘ ನಾನು ಜೀವಂತವಾಗಿರುವುದೇ ನನ್ನ ಪಾಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತಸದಾಯಕ ಸುದ್ದಿ. ಹೌದು ರೇಪ್
ಅನ್ನೋದು ಕ್ರೌರ್ಯದ ಪರಮಾವಧಿ. ಆದರೆ ಬದುಕು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ವಾದದ್ದು. ನನ್ನಂತಹ
ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸೋದೆ ಆದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮಲ್ಲೇ ಏನೋ ಕೊರತೆ ಇದೆ.
ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲೇ ಅದೇನೊ ದೋಷ ಇದೆ. ’

ಹೌದು ಆಲ್ವಾ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಲ್ಲೇ ದೋಷ ಇದೆ. ಅದು ಯಾರೇ ಆಗಿರಲಿ.
ತಮ್ಮದಲ್ಲದ ತಪ್ಪಿಗೆ ‘ಕಳಂಕಿತರು’ ಅಂತ ಪಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವವರಿಗೆ ಧಿಕ್ಕಾರವಿರಲಿ. ಧರ್ಮ,
ಜಾತಿ, ದೇಶ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಇತಿಹಾಸ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಗಳು ಏನೇ ಇರಲಿ. ಆದರೆ ತಪ್ಪೇ
ಮಾಡದವರಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆಯ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿಸುವುದು ಯಾವ ನ್ಯಾಯ. ? ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ
ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಇರಬೇಕಲ್ಲವೆ. ?

ನಮಗಳಿಗೆ ‘ಫನ್’ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಾಕು, ಅಂತವರನ್ನ ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಅಲಕ್ಷಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಅಂತಹದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಮುಜುಗರ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಸಂದರ್ಭ ಬಂದರೆ ನಮ್ಮ
reaction ಹ್ಯಾಗಿರತ್ತೆ. ? ನಾವು ತುಂಬಾ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟುಗಳು ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ತಿತಿ ಬಂದಾಗ,
ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಇರಿಸು-ಮುರಿಸಾಗದಂತೆ, ಯಾರ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಾರದಂತೆ ಅಂತವರನ್ನು avoid ಮಾಡಿ
ಪಾರಾಗಿ ಬರುತ್ತೇವೆ. ಇಂತಹ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಪೀಡಿತ ನಿಲುವುಗಳು ನಿಲ್ಲಬೇಕು. ಅತ್ಯಾಚಾರದ
ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸೊಹೈಲ್ ತನ್ನನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದಳು ಅನ್ನೋದರ
ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯುವಳು.

‘ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕೊ, ಬೇಡವೋ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾವು
ಬದುಕಿ ಉಳಿಯುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದೆವು. ನನ್ನ ಗುರಿ
ಇದ್ದದ್ದು ಒಂದೆ. ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು. ಅದರ ಮುಂದೆ ಮತ್ಯಾವುದೂ ನನಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ
ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ. ಮೊದಲು ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಹೋರಾಡಿದೆ. ಕೋಪ, ಆಕ್ರೋಶ, ಅರಚಾಟಗಳು
ಉಪಯೋಗಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಪ್ರೀತಿ, ಅನುಕಂಪಗಳ
ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿ ಹೇಳಿದೆ. ಮಾನವೀಯತೆ ಬಗ್ಗೆ, ನಾನೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮಂತೆ ಒಬ್ಬಳು ಮನುಷ್ಯ
ಜೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಳಗೆ ಕೂಡ ನನ್ನಂತಹುದೇ ಜೀವ ಇದೆ, ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥ
ಮಾಡಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಯಾರೆಲ್ಲಾ ನನ್ನನ್ನ ರೇಪ್ ಮಾಡ್ತಾ
ಇರಲಿಲ್ಲವೋ ಅವರಾದರೂ ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸೋದಕ್ಕೆ
ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು. ’

ಒಂದು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕದಲ್ಲಿ, ಅತ್ಯಾಚಾರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು
ಎದುರಾಳಿಯಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನುವುದರ ಬಗ್ಗೆ
ಬರೆದಿದ್ದನ್ನ ಓದಿದ್ದೆ. ಸಹಜ ಕುತೂಹಲದಿಂದಲೇ ಅದನ್ನು ಓದಿದ್ದೆ.

‘ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕೋ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು’ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದರು. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅವರ ಮೇಲೆ
ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬೇಕು. ‘ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಂಗಿಯೋ, ತಾಯಿಯೋ ಅಥವಾ ಗೆಳತಿಯೋ ಆಗಿದ್ದಿದ್ದರೆ,
ನನ್ನ ಬಳಿ ನೀನು ಇಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ, ಅಸಭ್ಯವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೆಯಾ. ? ಯೋಚಿಸು.
ನಾನು ಕೂಡ ನಿನ್ನಂತೆಯೇ ಒಬ್ಬಳು ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ
ಮಾಡಿಕೊಡು’. ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಗೋಗರಿಯಬೇಕಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಕಾಮದ ಉತ್ತುಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವವರಿಗೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಅವಕಾಶ ಮತ್ತೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಮುಗಿ
ಬಿದ್ದಿರುವವರಿಗೆ ಇವೆಲ್ಲಾ ಅರ್ಥವಾಗಿ, ವರ್ಕೌಟು ಆಗುವ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಟಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ.
ಆದರೂ ಬದುಕುವ, ಬಚಾವಾಗುವ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಗಳನ್ನೂ ಕೈ ಬಿಡುವಂತಿಲ್ಲ. ಕಟುಕನೊಳಗೂ ಒಬ್ಬ
ಮನುಷ್ಯನಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಫಿಲಾಸಫಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಲಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು,
ಕಟುಕನಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಮೂಢನಿರಬಹುದು. ಅದು ವರದಾನವಾಗಬಹುದು. ಎದುರಾಳಿ ಯೋಚಿಸೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ
ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಪಾಜ್ ಕೊಟ್ಟರೂ, ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸಿ ಪಾರಾಗಬಹುದು.

ಅತ್ಯಾಚಾರದ ನಂತರದ ಕಾನೂನು ಕರ್ಮ ಗಳಿಗೆ ಹೊರಳಿದರೆ ಅದು ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕಿಂತಲು ಹೇಸಿಗೆ
ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಿದೆ. ಬಲಿಪಶು ಆಗಿರುವವರು ಹತಾಶರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೋರಾಟದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ
ಎಲ್ಲಾ ಗಂಡು ಪ್ರಯತ್ನಗಳೂ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಪೋಲೀಸ್ ವಿಚಾರಣೆಯ
ಅನುಭವವನ್ನು ಸೊಹೈಲ್ ಬರೆಯುವಳು.

‘ ಪೋಲೀಸರು ಸಂವೇದನಾರಹಿತರಾಗಿದ್ದರು. ನನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಅವಹೇಳನ ಮಾಡಿದರು. ನನ್ನನ್ನೇ
ತಪ್ಪಿತಸ್ಥಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ
ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ದೆ. ನಾನೊಬ್ಬಳು ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ಲದವಳು, ಸಂಕೋಚ ಅರಿಯದವಳು ಅಂತ ಪುಕಾರು
ಎಬ್ಬಿಸಿದರು. ’

ಇದು ಕಟು ವಾಸ್ತವ. ಸೈನ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟ ಸಪರೇಟ್ ವಿಭಾಗ ‘ಕೋರ್ಟ್ ಮಾರ್ಷಲ್’
ಇರುವಂತೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ಮತ್ತಿತರ ಸೆನ್ಸಿಟೀವ್ ಕ್ರೈಮ್ ಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ಷ್ಮಾತಿ
ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯುನಿಟ್ ಒಂದು ಇರಬೇಕೆಂಬುದು ನನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ‘ರೇಪ್’ ಅನ್ನು
ಕಾನೂನಿನ ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಿರೂಪಿಸಿ, ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೆಕ್ಸು
ಒಪ್ಪಿಗೆ ಇದ್ದು ನಡೆದಿರುವಂತದ್ದೋ ಅಥವಾ ಅತ್ಯಾಚಾರವೋ ಎಂದು ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರಲು
ಕಾನೂನಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ತೊಡಕುಗಳಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಚಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದವರು ಮತ್ತು
ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಕೇಸ್ ಫೈಲ್ ಮಾಡುವಂತಾದರೆ, ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೂ ಜನರ
ಪ್ರೈವೇಸಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ, ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ
ಆಗುವಂತಾದರೆ, ಈ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ದೂರ ನಡೆದು ಬಂದಂತೆ.

ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳುತ್ತೇನೆ, ಸಿಕ್ಕಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಘೋರ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು,
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೊಟ್ರೆ, ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಿರುವವನು,
ತಪ್ಪು ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಆಲೋಚಿಸುವಂತಾಗಬಹುದೇನೋ. ? ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ
ಶಿಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಅದು ಜರೂರತ್ತಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ಬರಬೇಕು.

ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಈ ದುರಂತವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಬಹುದೇ ಹೊರತು ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಆಗದ ಮಾತು.
ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ನಲ್ಲಂತೂ ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಾನತೆಗಾಗಿ, ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ
ಹೋರಾಡಿ ಅಥವಾ ಸುಮ್ಮನಿರಿ, ಆದರೆ ‘ನಿಮ್ಮ ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಯವಾಗಲೂ ಇರುವುದು
ಒಳ್ಳೆಯದು ’ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ನುಡಿ. ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯದಾಗಿ ಸೊಹೈಲ ಬರೆಯುವಳು

‘ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳ ಬುನಾದಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ. ? ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ
ಒಂದು ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಗಂಡಿನ ಸ್ವತ್ತು ಅನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುವ ಪದ್ಧತಿ ಬದಲಾಗೋದಿಲ್ವೋ. ?
ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಒಂದು ನಿರಂತರವಾದ ಭಯದಲ್ಲಿ ಬದುಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ’ ಅಂತಹದ್ದೊಂದು ಭಯ
ಬೇಕು ಅನ್ಸತ್ತೆ.

ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಣ್ಣನ್ನ ಕಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕೇವಲ ‘ರೇಪು’ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ
ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಿನಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಈವಿಲ್ ಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಇವೆ. ಆಸಿಡ್ ದಾಳಿಗಳು,
ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆ, ಮೊಲೆಸ್ಟೇಷನ್ನುಗಳು, ವರದಕ್ಷಿಣೆ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಲ್ಲೆಗಳು, ಮೊಬೈಲ್
ಟಾರ್ಚರ್ ಇತ್ಯಾದಿ ಇತ್ಯಾದಿ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಇರೋದು ಒಂದು ದಿನದ ಆವೇಶ,
ಆಕ್ರೋಶದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯ ರೀತಿಯನ್ನ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಗಳು
ಸುತ್ತ-ಮುತ್ತಾ ಬಹಳಷ್ಟಿವೆ.

ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಭರವಸೆಗಳು ಬರೋವರೆಗೂ. ಹರಕೆಯ ಕುರಿ ಆಗದೆ, ನಿಮ್ಮ
ಹುಷಾರಲ್ಲಿ ನೀವು ಇರೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ‘ ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ಲುವ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಉಗೆ ಉಗೆ
ಆದರೆ ಹೋರಾಟದ ಬದುಕು ಬೇಡ ಅನ್ನುವವರು, ಇಂತಹ ಶೋಷಿಸುವವರ ಹಿಡಿತಕ್ಕೆ ಸಿಗದಂತೆ
ಬದುಕುವುದು ಜಾಣತನ. ’ ಅನ್ನುವುದು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಷ್ಟೆ.

ಈ ಲೇಖನ ಬರೆದು ಮುಗಿಸಿ, ಗೆಳೆಯ ರವಿ-ರೂಪಿಗೆ ಕಳಿಸಿದ್ದೆ. ‘ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಊರಿಗೆ
ಹೊರಟುಬಿಟ್ಟೆ , ಮಾರಾಯ ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಹಾಕಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ’ ಅಂದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರವಿ ‘ನೀನು
ಬ್ಲಾಗಿಗೆ ಹಾಕುದ್ರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಅಂತಹಾ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಾಗಲ್ಲ ಬಿಡು. ’ ಅಂದ. ನನಗೂ
ಹೌದು ಅನ್ನಿಸ್ತು. ಮನೇಲಿ ಟಿವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋವಾಗ ‘ ಹದಿನಾರು ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿ ಮೇಲೆ
ಸಾಮೂಹಿಕ ಅತ್ಯಾಚಾರ’ ಅಂತ ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಆದರೆ ಗಾಬರಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ವಿಚಾರ
ಅಂದ್ರೆ, ಅತ್ಯಾಚಾರ ನಡೆದದ್ದು ಭದ್ರಾವತಿಯಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ದೂರದ ಜಾಗ.
ಅತ್ಯಾಚಾರ ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೋ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಪದ ಅಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಮಧ್ಯೆ, ನಮ್ಮೊಳಗೆ, ನಮ್ಮ
ಸುತ್ತಾಮುತ್ತಾನೆ ಇದೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು.

ಗೆಳೆಯನೊಬ್ಬನಿಗೆ ‘ಅತ್ಯಾಚಾರಿಗಳನ್ನ ಗುರುತಿಸೋದು ಹೇಗೆ. ?’ ಅಂತ ಕೇಳ್ದೆ. ‘ತುಂಬಾ
ಸಿಂಪಲ್ ಹುಡುಗಾನೊ ಹುಡುಗಿನೋ ಅಂತ ಗುರುತಿಸದರಾಯ್ತು. ’ ಅಂದ ಯಾಕೋ. ಅವನು ಹೇಳಿದ ಜೋಕು
ಮಾತ್ರ, ಜೋಕು ಅನಿಸಲಿಲ್ಲ.

Comments

 1. ನಿಜ, ಇ೦ತಹ ಬರಹಗಳಿ೦ದ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕೂಡಲೆ ಬದಲಾವಣೆ ಬರಲು ಅಸಾಧ್ಯ; ಅದೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ..!! ಆದರೂ ಇವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ ಮತ್ತು ಹೆಣ್ಣಿನ ಕುರಿತು ನಿಮಗಿರುವ ಅಭಿಭಾನ, ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ..ಹಾಗೇ ಕೆಲವರಲ್ಲಾದರೂ ಅ೦ತಃಪ್ರಜ್ನೆ ಜಾಗ್ರತವಾಗಬಹುದು..ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರವಣಿಗೆ ಸಾರ್ಥಕ...n thanks fr d links..:-)

  ReplyDelete
  Replies
  1. oh k..sory..bt ನಿಮ್ frndಗೆ ಹೇಳಿ, ಅವರೊಬ್ಬರೆ ಅಲ್ಲಾ ಇ blog ಓದೊದು; ನಮ್ಮ೦ಥಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅ೦ತಾ..:-)

   Delete
  2. thank you for all the sensible response!! :-)
   intha serious topic madhyadalli pun serisodu beda bidi!!
   content dilute aagibidatte!!

   Delete
  3. dear anonymous ..
   nimma modala comment ge bareda pratikriye tappi 'delete' aagi bidtu!! adakke adanna matte post madtaa iddene...


   ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿ!!
   ತುಂಬಾ ಜನ react ಮಾಡೋದೆ ತಮಗೆ 'ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿ' ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ..
   ಆ ಗುಂಪಿಗೆ ನೀವು ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. :-)
   ಮತ್ತೊಂದು ವಿಷಯ :
   ಇಲ್ಲಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ ಮಾತಿನಲ್ಲಿನ ಪನ್!! ಅನ್ನು ನೀವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ.
   ಅವನು ಹೇಳಿದ್ದು -"ಹೆಂಗೂ ನಿನ್ನ ಬ್ಲಾಗ್ ಓದುವವನು ನಾನೊಬ್ಬನೆ. ನನಗೇ ನೀನು ನೇರವಾಗಿ ಆಗಲೇ ಕಳಿಸಿರೋದರಿಂದ ... ಬ್ಲಾಗ್ ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಹಾಕದೇ ಇದ್ರೂ ಏನಂತ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ. "

   Delete
  4. haha..nammanta anonymous comments delete adre adenu dodda vishya alla bidi kavi mahashayare.. tawu igagle tamma 'kavana'galige madidda comments delete madi agide, so idenu hosatalla..:-)

   Delete
  5. Sorry :-( adu poem migrate maadovaaga!! kela comments barlilla!! technical issue!! but still I am sorry!! those were beautiful comments!!

   Delete
  6. ellige migrate madidira? hudukidru sikta illa..

   Delete
  7. www.nityachetana.wordpress.com :-)

   Delete
  8. tumba dhanyawadagalu, barediddakke, mattu barediddannu odalu avakasha madikottiddakke :)

   Delete
  9. tumba dhanyawadagalu, nanna kavitegalanna oduttirODakke :-)

   Delete

Post a Comment

Popular posts from this blog

​ಮದುವೆಯಾಗಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮಳೆಗಾಲ

'ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರ್ ಯಾರೂ ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ' ಅಂತ ಅನುಮಾನದಿಂದಲೇ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಾ ಹುಡುಗಿಯ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ!! ಪಂಜೆ ಮೇಲೆತ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡರು. ಒಬ್ಬನೇ, ನನ್ನ ಕಜಿನ್ ಬ್ರದರ್ ಶ್ರೀಧರನ ಜೊತೆಗೆ ಮದುವೆಗೆಂದು ಹೆಣ್ಣು ನೋಡುವ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಅನುಭವ!! ದೊಡ್ಡವರು ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬರದಿದ್ದುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣವಿತ್ತು. ಮನೆಮಂದಿಯೆಲ್ಲರೂ ಹುಡ್ಗಿ ನೋಡ ಹೋಗಿ, ಸಡಗರದ ರೀತಿ ಮಾಡಿ.. ಬೇಡ ಅನ್ನೋಕೆ ಆಗದಷ್ಟು ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ಅನ್ನೋ ಅಂಜಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಂಕೋಚ. ಬಲೆ ಬಲೆ ಅಂಬ್ರೆಲಾದಂತ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಚೂಡಿ ಹಾಕಿದ್ದ ಭಲೆ ಭಲೆ ಹುಡುಗಿಯ ಆಗಮನ. ಸಾಕಷ್ಟು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ತುಂಬಿದ್ದ ತಟ್ಟೆಯನ್ನು ತಂದು, ಮುಂದೆ ಬಡಿದು ಹೋದಳು. ನಾನು ನನ್ನ ಕಜಿನ್ ಎರಡು ಬಿಸ್ಕತ್ತು ಎತ್ತಿಕೊಂಡೆವು. ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸಾಕು ನಾಯಿಯೊಂದು ಬಂತು. 'ಸೋನು ಇಲ್ ಬಾ.. ' ಅಂತ ಹತ್ತಿರ ಕರೆದು, ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಬಿಸ್ಕತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡನ್ನು ಆ ನಾಯಿಗೂ ಹಾಕಲಾಯಿತು. ಶ್ರೀಧರ-ನಾನೂ, ಮುಖ-ಮುಖ ನೋಡಿಕೊಂಡೆವು. ಹುಡುಗಿಯ ಅಕ್ಕನ ಮದುವೆ ಆಲ್ಬಂ ಒಂದನ್ನು ತಂದು ಕೈಗಿಟ್ಟು!! ಪುಟ ತಿರುಗಿಸಿದಂತೆಯೂ ... 'ಹಾ.. ಇವಳೇ ಹುಡುಗಿ,ಇವಳೇ ಹುಡುಗಿ ' ಅಂತ ಯುಗಾದಿ ಚಂದ್ರನ ತರಹ ತೋರಿಸ್ತಿದ್ರು. ' ಮನೆಯಿಂದ ದೊಡ್ಡೋರು ಯಾರು ಬರ್ಲಿಲ್ವಾ .. ' ಅಂತ ಪದೆಪದೆ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಇದ್ದರು. ' ಲ

ಕರಾಂತಿ ಹುಡುಗಿ

ಕ್ರಿಸ್-ಮಸ್ ರಜೆಗೆ ಅಂತ ಊರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ರಜಾ ದಿನಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದವು. ಅಪ್ಪನ ಹಳೇ ಸುಜುಕಿ ಬೈಕು ಹತ್ತಿ ಸಿಟಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಅಂತ ಹೊರಟೆ. ಮಂತ್ರಿಮಂಡಲದ ದೊಡ್ಡ-ದೊಡ್ಡ ತಿಮಿಂಗಿಲಗಳಿಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ತವರೂರು ಆಗಿದ್ದರಿಂದಲೋ ಏನೋ, ನಗರದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಯಾವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕು ಓಡಿಸಿದರೂ, ರಸ್ತೆ ದಿಢೀರನೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡು " ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ " ಎಂಬ ನಾಮಫಲಕ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಗಾಂಧಿ ಬಜಾರಿನ ಬಳಿ ಬೈಕು ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ, ಸ್ಕೂಟಿಯೊಂದು ಸರ್ರನೆ ಹೋದಂತಾಯಿತು. ಸ್ಕೂಟಿಯ ಮೇಲಿದ್ದ ಪರಿಚಿತ ಮುಖ, ನನ್ನ ಶಾಲಾ ದಿನಗಳ ಗೆಳತಿ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬೈಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದವನೇ ಅವಳು ಹೋದ ದಿಕ್ಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಹೊರಟೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ದೂರ ಸಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಳು. ತುಂಗಾ ನದಿ ಸೇತುವೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದಾಗ ಅದರ ಮಿರರ್ ನಲ್ಲಿ ಅವಳ ಮುಖ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಡೌಟೇ ಇಲ್ಲ!! ಅವಳೇ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾ!! ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ! ಅಂದರೆ ಐದು ವರುಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಗುಡ್ಡೆಕಲ್ಲು ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದಲ್ಲವೇ. ರಾತ್ರಿ ಒಂಭತ್ತೋ, ಹತ್ತೋ ಆಗಿತ್ತು. ಸಿ-ಇ-ಟಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು ಮುಗಿಸಿಕೊಂಡು, ಜಾತ್ರೆ ನೋಡಲು ಗುಡ್ಡೇ ಕಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಜಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ, ಹಳೆ ಶಿಲಾಯುಗದ ಪಳಯುಳಿಕೆಗಳಂತಿದ್ದ ತೂಗುಯ್ಯಾಲೆಯನ್ನು ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿ

ಇಬ್ಬರು ಪೋಕರಿ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ

ಮನೆಯ ಹಿಂದಿನ ಪಪ್ಪಾಯ ಗಿಡದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಹುಲ್ಲಿನ ನಡುವೆ ಇಬ್ಬರು ಪುಂಡ ಹುಡುಗರು ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಒಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಅಭಿ ಒಂದನೆ ಕ್ಲಾಸು. ಮತ್ತೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಆಕಾಶ್ ಎಲ್ ಕೆ ಜಿ. ಮರಿ ಬ್ರದರ್ಸ್. ಅಕ್ಕನ ಮಕ್ಕಳು. ಶನಿವಾರದ ಶ್ವೇತ ಸಮಾನ-ವಸ್ತ್ರವನ್ನೂ ಬಿಚ್ಚದೆ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪಾಪ ಸರ್ಫ್-ಎಕ್ಸೆಲ್-ನ 'ಕಳೆ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದು' ಜಾಹಿರಾತನ್ನು ಅತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿದ್ದಿರಬೇಕು. ಭಲೇ ತರ್ಲೆಗಳು. ತೋಟದ ಮುಟ್ರು-ಮುನಿ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೆಲೆಯೇ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಬಲ್ಲರು. ಬೇಲಿ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಸರಿದಾಡುವ ಪಟ್ಟೆ ಪಂಜ್ರ ಮರಿಹಾವುಗಳನ್ನು ಹೊಡೆದು, ಕಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಿಂಸಿಸುತ್ತಾ ಬೆರಗುಗಣ್ಣಿನಿಂದ ನೋಡುವರು. ತಾತನ ಹೆಗಲೇರಿ ಕುಳಿತು, ನೆಲ ಉಳುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು......  ಬಿಲ ತೋಡುವುದರ ವರೆಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಜ್ನಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿರುವರು. ಆದರೆ ಈ ಪುಟಾಣಿಗಳು ಮೇಸ್ಟ್ರು ಹೊಗಳುವ ರೇಂಜಿಗೆ, ಮಾರ್ಕ್ಸು ತೆಗೆಯುತ್ತಿಲ್ಲಾ ಎಂಬುದೇ ನವ ಜಾಗತಿಕ ಯುಗದ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಬಾಧೆ. ' ಏನ್ರೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರ ಅಲ್ಲಿ. ?' ಕೂಗಿದೆ. ' ಹಾ ಏನೋ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ. ನಿಂಗೇನು?? ' ಎಕೋ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡೆರಡು ಉತ್ತರಗಳು ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಂದ ಬಂದವು. ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಕಿರಾತಕರು ತಾತನ ಶೇವಿಂಗ್ ಬ್ಲೇಡು ಕದ್ದು ತಂದು ಹುಲ್ಲು ಕಟಾವು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. 'ಲೇ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳ, ಕೊಡ್ರೋ ಬ್ಲೇಡು. ಡೇಂಜರ್ ಅದು. ಕೈ ಕುಯ್ದುಬ

ಎಮ್ಮೆ ಕಾನೂನು ; ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡೀಲೈಡ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟಿಸ್ ಡಿನೈಡ್

'ಜನನ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ' ಪಡೆಯಲು ಕೋರ್ಟಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದವು. ನೋಟರಿ ಸರೋಜಮ್ಮ ರನ್ನು ಕಂಡು 'ನಾನು ಹುಟ್ಟಿರುವುದು ಸತ್ಯ ಎಂದು ಇರುವಾಗ,  ಎಲ್ಲೋss ಒಂದು ಕಡೆ ಜನನ ಆಗಿರಲೇಬೇಕಾಗಿಯೂ,  ಸೊ ಅದನ್ನು  ಪರಿಗಣಿಸಿ ದಾಖಲೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿಯೂ ' ಕೇಳೋಣವೆಂದು ಹೊರಟೆ. 1995ಮಾಡೆಲ್ ಸುಜುಕಿ ಬೈಕು ಹತ್ತಿ ಕಿಕ್ಕರ್ ನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ - ' ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಓಡಿಸೊ.  ಮಕ್ಳು-ಮರಿ ಓಡಾಡ್ತಿರ್ತವೆ ' ಕೀರಲು ಧ್ವನಿಯೊಂದು ಒಳಗಿನಿಂದ ಕೇಳಿಸಿತು. ಬ್ರೇಕ್ ನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿ-ನಿಂತರೂ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ.  ಅಷ್ಟೋಂದು ಕಂಡೀಶನ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬೈಕನ್ನು,  ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಲು ಮನಸ್ಸಾದರೂ ಬರುತ್ತದೆಯೆ. ? ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ-ಪಕ್ಕ ದಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವ ಜನಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾ,  ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಬೇಕು.  ಅವರು ಅಡ್ಡ-ಬರುವುದನ್ನು ಮೊದಲೇ. , ಊಹಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಿಂದಲೇ ಬ್ರೇಕು-ಕಾಲು ಉಪಯೋಗಿಸಿ,  ಬೈಕು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು.  ಹಾರನ್ನು ಇಲ್ಲದಿರುವುದರಿಂದ ಕ್ಲಚ್-ಹಿಡಿದು ಅಕ್ಸಿಲರೇಟರ್ ರೈಸ್  ಮಾಡಿ ಬರ್-ರ್-ರ್sssss ಎಂದು ಶಬ್ದ ಮಾಡುತ್ತಾ ದಾರಿ ಬಿಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಬೈಕ್-ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ನೂರು-ಗಜ ಕೂಡ ಮುಂದೆ ಬಂದಿರಲಿಲ್ಲ,  ಅಂಗಡಿ-ಲಕ್ಕಮ್ಮ ತಾನೂ ಕೂಡ ಮೇನ್-ರೋಡಿನ ವರೆಗೂ ಬೈಕಿನಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೇನೆಂದು, ಹಲ್ಲು-ಬಿಡುತ್ತಾ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸಿದಳು. &

ಬಿಸಿಲುಕುದುರಿ-ಸವಾರಿ ; ಚೆನ್ನೈ ಬಸ್ ಪಯಣದ ಒಂದು ಅನುಭವ

ಬೂಟು ಪಾಲೀಶ್ ಮಾಡಿ, ಇಸ್ತ್ರಿ ಹಾಕಿದ ಬಟ್ಟೆ ತೊಟ್ಟು ಆಫೀಸಿಗೆ ಹೊರಟೆ. ‘ಇವತ್ತಾದರು MTC ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೀಟು ಸಿಗಬಹುದು’ ಎಂಬ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ನಿಂತ-ನೀರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಉದ್ಬವವಾಗಿದ್ದ ಕಲ್ಲುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟು, ಜಿಗಿಯುತ್ತಾ ಬೂಟ್ಸು ನೆನೆಯದಂತೆ ಕೃತಕ ಕೆರೆಯನ್ನು ದಾಟಿದೆ. ಬೆಳಗಿನ ತಿಂಡಿಗಾಗಿ ಹೋಟೆಲಿನ ಕಡೆ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ತೂಡೆ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ಲುಂಗಿಯನ್ನು ಮೇಲೆತ್ತಿಕೊಂಡು, ಸಪ್ಲೈಯರು ಬಕೇಟು-ಸೌಟು ಹಿಡಿದು ಅತ್ತಿತ್ತ ತಿರುಗಾಡುತ್ತಿದ್ದ. ಉಪಹಾರದ ಮನಸ್ಸಾಗದೆ ಮಂಗಳ ಹಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮಗ್ಗುಲಲ್ಲಿಯೇ ಕೋಳಿ-ಸಾಗಿಸುವ ಲಾರಿಯಿಂದ ಬರುತ್ತಿದ್ದ, ಸುವಾಸನೆಯ ನೆರಳಲ್ಲಿ, ‌ಯಾತ್ರಿ-ಸಮೂಹ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ನಂಬರಿನ ಬಸ್ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ದೇವರು ಕೊಟ್ಟ ವಾಸನಾ-ಗ್ರಂಥಿಯನ್ನು ಶಪಿಸುತ್ತಾ, ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿನಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡೆ. ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿನ ಎದುರಿಗೆ ಏಳೆಂಟು ಅಡಿ ಎತ್ತರದ ಕಟೌಟು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ಯಾರಪ್ಪಾ ಈ ಮಹಾನುಭಾವ ಎಂದು ಆ ಎತ್ತರದ ಕಟೌಟಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದ ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಓದಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಜಿಲೇಬಿಗಳನು ಜೋಡಿಸಿಟ್ಟಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ, ಲಿಪಿಯಿಂದ ಒಂದು ಪದವನ್ನೂ ಗ್ರಹಿಸಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ತೆಲುಗಾಗಿದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಓದಬಹುದಾಗಿತ್ತು. ಕಟೌಟಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಹೂವು ಮತ್ತು ದೀಪದ ಚಿತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ, ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹೊಗೆ ಹಾಕಿಸಿಕೊಂಡವರಿರಬಹುದು ಎಂದು

ತೀರದ ಹುಡುಕಾಟ

ಘಂಟೆ ರಾತ್ರಿ ಹತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಊರೆಲ್ಲಾ ಮಲಗಿದ ಮೇಲೆ, ಗಡಿಯಾರ ಕ್ಲಿಕ್-ಕ್ಲಿಕ್-ಕ್ಲಿಕ್ ಗಲಾಟೆ ಆರಂಭಿಸಿತು. ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನೂರೆಂಟು ದ್ವಂದ್ವಗಳು. 'ಅರೆ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ಮರಿಗೆ ರೆಕ್ಕೆ ಬಲಿಯುವವರೆಗೂ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡಿಹಾಕಿಕೊಂಡು ಗುಟುಕು ಕೊಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಹಾರಲು ಬಿಡುತ್ತದೆ.' ​ಹೀಗಿರುವಾಗ ರೆಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ವರುಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ನನ್ನನ್ನು ಹಾರಲು ಬಿಡಲಿಲ್ಲವೇಕೆ.? ಅರೆ!! ಮನುಷ್ಯರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡ ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮಗಳು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ, ಆರೈಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಿದೆ. ? ಎಲ್ಲಾ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ನಮಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನೇ ಸವೆಸುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವರಲ್ಲಾ... ನಿನಗೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಎಂಬ ಸುಳ್ಳು ಆಸೆಗಳು. ನಾನಿನ್ನು ಚಿಕ್ಕವನಾ..? ನನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತಲೂ.., ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸುವ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ, ತಮ್ಮ ಇಷ್ಟಾರ್ಥಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬೊಂಬೆಯನ್ನಾಗಿಸಿದರು. ಅಮ್ಮ ಹೇಳುವಳು ‘ ಅಪ್ಪ ನಿನ್ ಮೇಲೆ ಅತೀ ಪ್ರೀತಿ ಇಟ್ಟಿದಾನೆ ’. ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವರ ಸ್ವಾರ್ಥದ ಘನತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಬಲಿಪಶು ಮಾಡುತ್ತಿರುವರು. ಛೇ ಭವಿಷ್ಯದ ವಿಶ್ವಮಾನವನಿಗೆ ಎಂಥಹ ದುರಂತ ಪೋಷಕರು. ಯಾರೋ ನನ್ನನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುತ್ತಲಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಸಹಾಯಕ ತೋಳುಗಳನ್ನು ಚಾಚಿ ಆಸರೆಯ ಅಪ್ಪುಗೆಗಾಗಿ ಹಂಬಲ

ಕಪ್ಪು ಗುಲಾಬಿ

ಅದೊಂದು ಗೋವಾದ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಬೀಚು. ಮಲೈಮಾ!! ಕಂಪನಿಯಿಂದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೆಲ್ಲಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆಂದು ಹೋಗಿದ್ದರು. ಗೆಳೆಯರ ಗುಂಪು ನೀರಿಗಿಳಿದು ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು!! ಅಲೆಯಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ... ಮರಳಿನ ದಿಬ್ಬದ ಮೇಲೆ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುತ್ತಾ ಒಂಟಿಯಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಳು ರಾಧ. ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ವಿನೋದ, ರಾಧಾಳ ಬಳಿ ಕುಳಿತ. 'ಏನಿದು ತಾಜಾ ಮಹಲ!! ಅಥವಾ ರಾಧ ಮಂಟಪಾನ..?' ಅವಳು ಕಟ್ಟುತ್ತಿದ್ದ ಗೂಡಿಗೆ ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ತೂತು ಕೊರೆಯುತ್ತಾ ಕೇಳಿದ. ' ಎರಡೂ ಅಲ್ಲ!! ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಕೈ ಹೊರ ತೆಗೆದಳು. ಗೂಡು ಬೀಳಲಿಲ್ಲ. 'ವಿನು!! ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ .... ಬಂದು ಹೋಗೋ ಅಲೆಗಳ ಹಸಿ ಮರಳಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬಿಡುತ್ತಾ ನಡೆಯೋದು ಚೆನ್ನಾಗಿರತ್ತೆ' ಅಂದಳು. 'ಸುಂದರವಾದ ಹುಡುಗಿ!!, ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗೋ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ , ಸಮುದ್ರದ ದಡದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಗುರುತು ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದರೆ!! ಬರಲ್ಲ ಅಂತ ಹ್ಯಾಗೆ ಹೇಳಲಿ. ನಡೆ ಹೋಗೋಣ!!!' ಅಂದ. ಇಬ್ಬರೂ ಎದ್ದು ಹೊರಟರು. ಎದುರಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಬಿಕಿನಿ ಸುಂದರಿಯನ್ನು ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿನೋದನ ಕಾಲರ್ ಹಿಡಿದು ಜಗ್ಗಿ ಹೇಳಿದಳು ' ನೀನು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದಿಯ ಕಣೋ!! ' . 'ಯಾಕೆ..? ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ..?' ಎಂದ. 'ಹುಡುಗೀರನ್ನೇ ನೋಡದೆ ಇರೋನ ತರಹ.. ಆ ಅವಳನ್ನ ಬಾಯಿ ಬಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೋಡ್ತೀಯಲ್ಲ ಅದಕ್

ಮದುವೆಗಳು ಮಧುಮಕ್ಕಳು

ಈ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರ ಆಜುಬಾಜಿನ ವಯಸ್ಸೇ ಹಾಗೆ.., ಓರಗೆಯವರ, ಗೆಳೆಯರ ಮದುವೆಗಳ ಸುಗ್ಗಿ. ಗೆಳೆತನದ ಮರ್ಜಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ಅನ್ನುವ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳು ಇಲ್ಲದೇ ಹೋದರು, ಮದುವೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವ ವಿವಿಧ ಗೆಳೆಯರ ಸಲುವಾಗಿ(ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ) ಮದುವೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು, ಮದುವೆ ಸುತ್ತು, **ಪೋಷಾಕು** ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯ ಗೆಳೆಯನ ಮದುವೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ, ಬೆಳಗಾಗೆ ಊರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಅದಾಗಲೇ ಮದುವೆಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು. ನಾನೂ ಹೊರಟು ನಿಂತು, ಬಟ್ಟೆ ಗೆ ಇಸ್ತ್ರೀ ಹಾಕಲು ಹೋದೆ. ಕಾದಿದ್ದ ಐರನ್ ಬಾಕ್ಸು, ಇಕ್ಕುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬುಸ್ಸೆಂದು ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಮೆತ್ತಿಕೊಂತು.ಬಟ್ಟೆ ಮಟಾಷ್. ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕ ಟಿ ಷರ್ಟು, ಪ್ಯಾಂಟು ಹಾಕಿ ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತೆ. ಸೂಪರ್, ಬೊಂಬಾಟ್ ಅಂತೇನೂ ಅನ್ನಿಸದಿದ್ದರೂ...,ಬೇಜಾನ್ ಆಗೋಯ್ತು ಇವು ಅಂತಲಾದರೂ ಅನ್ನಿಸುವಂತಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಿಗಳು, ಗೆಳೆಯರು ಹೀನಾಮಾನವಾಗಿ ರೇಗಿಸಿದರು. " ನಿನ್ನ ಯಾರಾದ್ರು ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಂತಾರ...? ಮದುವೆಗೆ ಹಿಂಗಾ ಬರೋದು" .. ಇತ್ಯಾದಿ .. ಇನ್ನು ಮುಂತಾದವುಗಳು. ಅಯ್ಯೋ, ಕನ್ನಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಂತಾಗ ಇವರಿಗೆ ಅನ್ನಿಸುವಂತೆ ನನಗೇಕೆ ಇವು 'ಸರಿ ಇಲ್ಲ', ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಲೇ ಇಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಮ

ತುಂಗಭದ್ರ ; ಬಿಟ್ಟರೂ ಬಿಡದ ಇಬ್ಬರು ಗೆಳತಿಯರು

ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಚಿಕ್ಕ೦ದಿನಿ೦ದಲೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯರು. ಓರಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇರದಿರುವಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಒ೦ದೇ ಬೆ೦ಚಿನಲ್ಲಿ. ವಿಮಲಾ ಕಟ್ಟಿದ ಹೂವನ್ನೇ ಸರಳ ಮುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ಇವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕ೦ಡು ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೂ , ಇವರನ್ನು ಒ೦ದೇ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ, ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತ೦ದಿಡಬೇಕು ಎ೦ದು ಕುಹುಕವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯ೦ತೆ ಈ ಬಾರಿಯೂ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ್ಲಿ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಹೋದರು. ಕೂಡ್ಲಿ!!! ತು೦ಗೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರೆಯರು ಸೇರುವ ತಾಣ. ಪಶ್ಚಿಮ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ವರಾಹ ಪರ್ವತದ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜನಿಸುವ ಈ ಗೆಳತಿಯರು ಹುಟ್ಟುತ್ತ ಬೇರಾಗಿ, ಹರಿಯುತ್ತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ... ಕೂಡ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಬ೦ದು ಒ೦ದಾಗುವರು. ಇಲ್ಲಿ೦ದ ಮು೦ದಕ್ಕೆ ಎರಡು ದೇಹ, ಒ೦ದು ಸೆಳೆತದ೦ತೆ ತು೦ಗಭದ್ರೆಯಾಗಿ ಮು೦ದುವರೆಯುವರು. ಸರಳ ಮತ್ತು ವಿಮಲಾ ಚಿಕ್ಕಂದಿನಿಂದಲೂ ಆಪ್ತ ಗೆಳತಿಯರು. ಓರಗೆಯವರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು. ಒಬ್ಬರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಒಬ್ಬರು ಇರದಿರುವಷ್ಟು ಆತ್ಮೀಯತೆ. ಕಾಲೇಜಿನ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತಿದ್ದೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಮತ್ತು ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದುದು ಒಂದೇ ಬೆಂಚಿನಲ್ಲಿ. ವಿಮಲಾ ಕಟ್ಟಿದ ಹೂವನ್ನೇ ಸರಳ ಮುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದುದು. ಇವರ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಕಂಡು ಇಬ್ಬರ ಮನೆಯವರೂ, ಇವರನ್ನು ಒಂದೇ ಮನೆಯ ಅಣ್ಣ ತ