Skip to main content

Posts

Showing posts from September, 2013

ಇಂಗ್ಲೀಷು ಕಂಗ್ಲೀಷು ಕಂತೆ ಪುರಾಣ

ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾರಂಭದ ದಿನಗಳು. ಸಾರಿಕ ಅನ್ನೋ ಮೇಡಮ್ಮು  ಪ್ರೇಮಲೋಕದ ಶಶಿಕಲಾ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ, ಫುಲ್ಲು ಚಿಲ್ ಚಿಲ್ಲಾಗಿ 'ಹಲೋ. Guys ' ಎನ್ನುತ್ತಾ ತರಗತಿಯ ಒಳಗೆ ಬಂದರು. ಈ 'ಹಲೋ. Guys ' ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ 'No!. we are gays' ಎಂಬ ಕೌಂಟರ್ ಕಾಮೆಂಟು ಹಿಂದಿನ ಸಾಲಿನ ಪೋಲಿ ಹುಡುಗನಿಂದ, ಗದ್ದಲದ ನಡುವೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು. 

School Bus

ಆ ದಿನ ಅಪ್ಪಾಜಿಗೆ, ಫೋನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಅವರು ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರೂ ಫೋನಿಗೆ ದಕ್ಕಲಿಲ್ಲ. ಸುಮಾರು ಹೊತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಮ್ಮ, ಕಾರಣ ಹೇಳಿದಳು.